Nieuwe uitgave

zoveelste_omslag-162x300
Dit boek bevat een bloemlezing uit dertig jaar ‘Blotto, filmmagazine in zwart-wit, gewijd aan Laurel & Hardy.’ De sectie ‘Verhalen en opstellen’ is een los samenhangende bundeling van artikelen, die berusten op eigen onderzoek of ervaring van de auteur. Voor meer samenhang is een beknopte geschiedenis van leven en werken van de jongens in het boek opgenomen.

2014 / ISBN 9789080755963 / Paperback / 252 pagina’s – ca. 200 illustraties

Koop het boek als paperback bij LuLu.nl (€24,50) of bij amazon.com.
Koop het boek als hardcover bij Pro-Book.nl (€34,50)